DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
 Łętownia dnia 10.12.2019 r.


Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia 353, ogłasza Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na  świadczenie usługi pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w 2020 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni zaprasza do składania ofert na usługi pralnicze w zakresie: odbioru do pralni, prania wodnego, prasowania i maglowania, dostawy wypranej odzieży i pościeli w ilości około 15 000 kg  w 2020 r.

 
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących, oraz odbiór i dostawa czystej odzieży i pościeli.
 2. Pranie wodne: pościeli, zasłony, firanki, ręczniki, obrusy, bielizna i odzież domowa mieszkańców, koce, kołdry i poduszki.
 3. Przekazanie prania oraz obiór odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego, Łętownia 353, 3 razy w tygodniu od poniedziałku do piatku, od godz. 8.00 do 12.00.
 4. Wykonawca zamówienia zapewnia własny transport przystosowany do przewozu czystego i brudnego prania.
 5. Zwrot czystego prania ma nastąpić do 5 dni po jego wydaniu.
 6. Zwracane pranie będzie posegregowane, zapakowane i opisane przez wykonawcę .
 7. Złożona oferta na przygotowanym Formularzu oferty  w cenie brutto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.
 8. Zapłata za usługę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
 9. Zamawiający dokona wyboru usługobiorcy wg kryterium: najniższa cena brutto za 1 kg prania suchego .
 10. Czynności zdawczo-odbiorcze prania między stronami będą dokonywane przez osoby do tego uprawnione, za potwierdzeniem na dokumentach sporządzonych według ustalonego wspólnie wzoru, z wyszczególnieniem oddawanego i przyjmowanego prania.
 11. Reklamacje w zakresie braków ilościowych lub wad w jakości prania będą składane do 7 dni od daty odbioru prania. Rozpatrzenie złożonej reklamacji powinno nastąpić do 7 dni od daty jej otrzymania.
 12. Podpisanie umowy na usługi pralnicze nastąpi 20 grudnia 2019 r.
 13. Termin obowiązywania umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Termin składania ofert do 18 grudnia 2019 r. do godz. 9.30 na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353
34-242 Łętownia
lub elektronicznie na adres e-mail: dpsroman@pro.onet.pl

Dokumenty do pobrania (w formacie docx)

Dokumenty do pobrania (w formacie pdf)

 
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Przydatne linki
Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści