DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Aktualnosci

   W dniu 10 września 2017 roku mieszkańcy Naszego Domu uczestniczyli w Dożynkach Powiatowych w Łętowni. Mieszkańcy zaprezentowali stoisko promujące Dom. Zaprezentowano prace artystyczne wykonane w ramach zajęć z zakresu Terapii Zajęciowej.

Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści