DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania :  ocds-148610-ff708d2e-c499-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00140122 data zamieszczenia: 17.03.2023 r.

Przetargi archiwalne

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP:  ca584186-33e3-49e6-bb82-336cda3ea279
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00526899 data zamieszczenia: 30.12.2022 r.

               data zamieszczenia: 16.12.2022 r.               
                                                                            

Numer ID postepowania miniportal UZP:  9c9cd853-cac7-4de4-a4d1-1e358d1bd6fb
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00493349
data zamieszczenia: 13.12.2022 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP:  c2969927-de07-45d7-a721-807fd846c2a9
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00490836
data zamieszczenia: 12.12.2022 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP: a79885ad-92e1-411b-965d-0d9cd3839533
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00351777/01
data zamieszczenia: 16.09.2022 r.Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP: bdddb245-3ac1-4fb0-93a0-01bf402cb859
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00203619/01
data zamieszczenia: 10.06.2022 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP: 0af644ae-b39d-4529-b671-cd207562f119
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00199781/01
data zamieszczenia: 08.06.2022 r.


Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania miniportal UZP: c04d0dcf-f8c9-4517-b07a-8063aa135522
Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00083291/01
data zamieszczenia: 11.03.2022 r.


Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści