DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-beebde7b-09ba-11ee-9355-06954b8c6cb9
 Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00257289 data zamieszczenia: 13.06.202 3 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-691508c8-06b4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00253697 data zamieszczenia: 09.06.2023 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania :  ocds-148610-ff708d2e-c499-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00140122 data zamieszczenia: 17.03.2023 r.

Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści