DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi archiwalne

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Numer ID postepowania: 457e898e-e855-4395-94de-68225afd0060
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00180442/01
data zamieszczenia: 14.09.2021 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postępowania: ocds-148610-fccd8889-d4d6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00093110/01
data zamieszczenia: 24.06.2021 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdd449b8-cdd0-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00083889/01
data zamieszczenia: 15.06.2021 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3a243af-cdc1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00083539/01
data zamieszczenia: 15.06.2021 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postępowania: ocds-148610-79ac3699-8bb6-11eb-86b1-a64936a8669f
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00021394/01
data zamieszczenia: 23.03.2021 r.Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści