DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.03.2024 r. do 30.06.2024 r.
Identyfikator postepowania : ocds-148610-add13416-e117-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Numer ogłoszenia BZP : 2024/BZP 00242901, data zamieszczenia: 13.03.2024 r.

Przetargi archiwalne

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 17.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Identyfikator postepowania : ocds-148610-45bc73d5-aa14-11ee-a681-52fe4aa7189e
Numer ogłoszenia BZP : 2024/BZP 00004681, data zamieszczenia: 03.01.2024 r.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-e22ac063-9b52-11ee-ba3b-4e891c384685
Numer ogłoszenia BZP :  2023/BZP 00556367 data zamieszczenia: 15.12.2023 r.


Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-7652768a-9a9e-11ee-ba3b-4e891c384685
Numer ogłoszenia BZP :  2023/BZP 00553860 data zamieszczenia: 14.12.2023 r.Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Identyfikator postepowania : ocds-148610-ee733b04-5785-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Numer ogłoszenia BZP : 2023/BZP 00405064 data zamieszczenia: 20.09.2023 r.Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści