DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A A++    Zwiększ kontrast

Zapraszamy do spotkania z Mieszkańcami za pomocą komunikatora Skype.
Kontakt wideo jest możliwy w godzinach 8.00 - 14.00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 182773010)
nick: DPS Łętownia Powiat Suski

Zasady przyjęcia  do Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
  • Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, powinna się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej  w miejscu zamieszkania i złożyć  pisemny wniosek  o skierowanie do Naszego Domu. Wniosek może złożyć także w imieniu zainteresowanego inna osoba fizyczna lub opiekun prawny.
  • Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się przeprowadza wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędną dokumentację. Następnie Ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy.
  • Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją Starosta Suski wydaje decyzję o umieszczeniu zainteresowanej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni jest płatny i wynosi 5 890,00 zł miesięcznie. Opłatę za pobyt w Domu wnoszą w kolejności:
  • mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (bez względu na jego wysokość ale nie więcej niż wynosi koszt pobytu)
  • a pozostałą kwotę dopłaca małżonek, zstępni przed wstępnymi lub inne osoby, które zawarły odpowiednią umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Jeżeli  rodzina nie może dopłacać do pobytu to do pełnego kosztu utrzymania dopłaca Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.


 Wszelkich potrzebnych informacji  można  uzyskać  telefonicznie  18 2773010 lub e-mail: dpsroman@pro.onet.pl

Dokumenty do pobrania:

Podanie o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej


Zaświadczenie lekarskie


  Szczegółowe zasady przyjęcia osób do Domów Pomocy Społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 964.)
  Dodatkowe informację można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Łętowni:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5b / pok. 11-14
tel : 33 874 40 31   fax: 33 874 40 31
e-mail:  info@pcpr.suchabeskidzka.pl

http:www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Adresy Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Suskiego:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,
parter pok. 13, 14
tel. 33 874 22 43,
(033) 874 95 24, fax.  33874 22 43
e-mail : mopssucha@poczta.onet.pl
http:www.sucha-beskidzka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
ul. Bł.Ks.P.Dańkowskiego 10, 34-240 Jordanów
tel:18 26 75 369
e-mail: gops@gmina-jordanow.pl
http:www.gmina-jordanow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów
tel/fax: 18 26 75 573
http:www.mops.jordanow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
tel. 33 8771 554 fax. 0-33 8773 513
e-mail: mops.makow@pro.onet.pl
http:www.makow-podhalanski.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej
Bystra 467, 34-235 Bystra
tel/fax 18 26 81 576
tel. 18 26 81 220 wew. 126
e-mail: bystra-sidzina.gops@pro.onet.pl
http:www.gops-bystra.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach
34-210 Zembrzyce 541
tel./fax: 33 874 64 00
e-mail: gops@gopszembrzyce.pl
http:www.gopszembrzyce.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
Zawoja 1580  34
222 Zawoja
tel: 33 877-50-49, 33 877-66-60   Fax.: 33 877-50-49
e-mail: gopszawoja@ug.pl
http:www.gops-zawoja.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
Budzów 445, 34-211
tel: 33 876 77 52, fax: 33 876 77 77
http:www.budzow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie
Stryszawa 17
34-232 Lachowice
tel. 33 874 72 26, tel./fax 874 72 72
e-mail:stryszawa@ug.plKontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści