DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A   A++     Zwiększ kontrast
Klauzula informacyjna dotycząca RODO

 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)  Dyrekcja domu Pomocy Społecznej w Łętowni informuje iż:
1) Administratorem  danych  osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łętowni z siedzibą w Łętowni 353, 34-242 Łętownia
 
2) Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie na  adres  e-mail: administracja@dpsletownia.pl  lub telefonicznie 18 2773010.

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych.
 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku  archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa  się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem;
 
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi  do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści