DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A A++     Zmniejsz kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest Domem pobytu stałego, zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. Jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, malowniczo położonym we wsi Łętownia w Beskidzie Makowskim. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, posiadania własnego parku, bliskie sąsiedztwo lasu oraz brak barier architektonicznych idealnie predysponuje tę placówkę dla tych osób.
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łętowni uwzględnia stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do godności, intymności, możliwości dokonania wyboru, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, rozwoju osobowości, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywania, korzystanie z własnego ubrania, własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu. Zwłaszcza podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.


Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi  26 923,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  
4 038,57 zł wkładu własnego.  
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu poprawiono  bezpieczeństwo warunków zamieszkania oraz pracy w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w związku z zagrożeniem i sutkami zakażenia COVID 19. Doposażono stanowiska pracy personelu w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią Covid 19.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
„Miarą twojego człowieczeństwa
     jest wielkość twojej troski
         o drugiego człowieka.”
                    (Ks.M.Maliński)


              Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni składa serdeczne podziękowania  w imieniu własnym, pracowników i mieszkańców Domu za bezinteresowną pomoc i życzliwość w tym trudnym czasie otaczającej nas pandemii. Dziękuję za podjęcie wspólnych działań w ramach wolontariatu w walce ze śmiertelnym zagrożeniem. Państwa postawa napawa optymizmem i nadzieją w przyszłość. Dzięki waszej szlachetnej postawie razem z mieszkańcami naszego Domu możemy poczuć się znacznie bezpieczniej. Cieszymy się że myślicie i troszczycie się o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Łętownia, listopad 2020 rok
               Z wyrazami wdzięczności             
Dyrektor DPS Łętownia Roman Dyrcz


Pani Teresa Koper F.H.U. „Teresa”
Pani Teresa Hyciek
Pani Anna Kozłowska
Pani Anna Rodzik
Pan Marek Chowaniec
Pani Janina Bierówka
Stowarzyszenie Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie
Zespół Szkół im. W.Goetla w Suchej Beskidzkiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie
As – Garnitex Stróża
Wojewoda Małopolski Kraków
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w  Jordanowie
NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie Bielsko - Biała
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Kraków
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Warszawa
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Andrzej Antończak Orbico Sp. z o.o. Warszawa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Firma Valdi Emilia i Bogdan Pajka Tokarnia
CitoNet sp. z o.o. Kraków
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Fundacja "Zmiłości do świata i ludzi" Urszula Hawrat Osielec
Stefania Król, Jolanta Turchan Apteka Prywatna Jordanów
Andropol S.A. w Andrychowie
Lód-Pol M.K.Wisła s.j. Wadowice
F.H.U. "Zielony Ogórek" Karolina Powalacz Rabka-Zdrój
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakopane
Agro-farm Podhale Andrzej Jaroszewski Rabka-Zdrój
Blachprofil 2 Kraków
Wiesław Wróbel Drewbud ŁętowniaDyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni informuje, że zatrudni pracowników na stanowiskach: Pielęgniarka, Pielęgniarz, Ratownik Medyczny

Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
ePUAP: DPSletownia/SkrytkaESP

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści