DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
 
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax: 182773010

Łętownia dnia 14.12.2020 r.

 
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 na  świadczenie usługi pralniczej
dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w 2021 r.


Znak sprawy: DPS.271.14/2020

 
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, Łętownia 353 zaprasza do złożenia oferty na usługi pralnicze w zakresie: odbioru do pralni, prania wodnego, prasowania i maglowania, dostawy wypranej odzieży i pościeli w ilości około 16 000 kg  w 2021 r. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30 000 euro i tym samym nie stosuje się zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dokumenty do pobrania
 


Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści