DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Rozmiar czcionek  A A++     Zwiększ kontrast
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni informuje, że zatrudni pracowników na stanowiskach:
Opiekun
Pielęgniarka
Pielęgniarz
Ratownik medyczny
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 18 2773010
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
NR TELEFONU 182773010

Zapraszamy także do spotkania z Mieszkańcami za pomocą komunikatora Skype.
Kontakt wideo jest możliwy w godzinach 8.00 - 14.00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 182773010)
nick: DPS Łętownia Powiat Suski
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest Domem pobytu stałego, zapewnia całodobową opiekę i zaspakaja niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. Jest domem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, malowniczo położonym we wsi Łętownia w Beskidzie Makowskim. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, posiadania własnego parku, bliskie sąsiedztwo lasu oraz brak barier architektonicznych idealnie predysponuje tę placówkę dla tych osób.
Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Łętowni uwzględnia stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do godności, intymności, możliwości dokonania wyboru, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, rozwoju osobowości, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywania, korzystanie z własnego ubrania, własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, aktywnego trybu życia, przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu. Zwłaszcza podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi  26 923,75 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  
4 038,57 zł wkładu własnego.  
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu poprawiono  bezpieczeństwo warunków zamieszkania oraz pracy w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni w związku z zagrożeniem i sutkami zakażenia COVID 19. Doposażono stanowiska pracy personelu w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią Covid 19.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 
 „Miarą twojego człowieczeństwa
      jest wielkość twojej troski
           o drugiego człowieka.”
                      (Ks.M.Maliński)


               Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni składa serdeczne podziękowania  w imieniu własnym, pracowników i mieszkańców Domu za bezinteresowną pomoc i życzliwość w tym trudnym czasie otaczającej nas pandemii. Dziękuję za podjęcie wspólnych działań w ramach wolontariatu w walce ze śmiertelnym zagrożeniem. Państwa postawa napawa optymizmem i nadzieją w przyszłość. Dzięki waszej szlachetnej postawie razem z mieszkańcami naszego Domu możemy poczuć się znacznie bezpieczniej. Cieszymy się że myślicie i troszczycie się o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Łętownia, listopad 2020 rok
                Z wyrazami wdzięczności             
Dyrektor DPS Łętownia Roman Dyrcz


Pani Teresa Koper F.H.U. „Teresa”
Pani Teresa Hyciek
Pani Anna Kozłowska
Pani Anna Rodzik
Pan Marek Chowaniec
Pani Janina Bierówka
Stowarzyszenie Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie
Zespół Szkół im. W.Goetla w Suchej Beskidzkiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie
As – Garnitex Stróża
Wojewoda Małopolski Kraków
Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w  Jordanowie
NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie Bielsko - Biała
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Kraków
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Warszawa
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju
Andrzej Antończak Orbico Sp. z o.o. Warszawa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Firma Valdi Emilia i Bogdan Pajka Tokarnia
CitoNet sp. z o.o. Kraków
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Fundacja "Zmiłości do świata i ludzi" Urszula Hawrat Osielec
Stefania Król, Jolanta Turchan Apteka Prywatna Jordanów
Andropol S.A. w Andrychowie
Lód-Pol M.K.Wisła s.j. Wadowice
F.H.U. "Zielony Ogórek" Karolina Powalacz Rabka-Zdrój
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Zakopane
Agro-farm Podhale Andrzej Jaroszewski Rabka-Zdrój
Blachprofil 2 KrakówKontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści