DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Przetarg nieograniczony nr 4 / 2021 na Zakup i dostawę artykułów spożywczych dla
Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.07.2021 do 31.12.2021 r.
Identyfikator postępowania: ocds-148610-fccd8889-d4d6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00093110/01
data zamieszczenia: 24.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania (docx):
Dokumenty do pobrania (pdf):Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści