DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘTOWNI

Przejdź do treści
Przetargi
Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza
Przetarg nieograniczony nr 4 / 2019 na
Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosparwnych dla Domu pomocy Społecznej w Łętowni
Numer ogłoszenia: 589691-N-2019; data zamieszczenia: 26.08.2019 r.

Dokumentacja do pobrania:

Dokumenty w formacie edytowalnym:


Pytania i odpowiedzi dotyczące Przetargu nieograniczonego nr 4 / 2019 na
Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu pomocy Społecznej w Łętowni
Kontakt
Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
Łętownia 353, 34-242 Łętownia
tel./fax. 18 2773010

Przydatne linki
Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl
Więcej informacji:

Wróć do spisu treści